Så här tänker vi kring GDPR

– den europeiska dataskyddsförordningen

Behandling av personuppgifter hos Ekonomikonsult Falköping Tidaholm AB (Ekonomikonsult AB)

Detta är en kort beskrivning hur vi behandlar personuppgifter.

De personuppgifter som vi samlar in behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att kunna göra bokslut och deklarationer, kunna ge en helhetsbild av ditt engagemang hos Ekonomikonsult AB samt i marknadsföringssyfte. Uppgifter kan även lämnas ut till personer i samma hushåll. Vill ni inte att dina personuppgifter ska användas till marknadsföring kan du anmäla det till oss.

I första hand används uppgifterna inom Ekonomikonsult AB men kan också användas för att lämnas till myndigheter som vi är skyldiga enligt lag. Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi har om dig. Personuppgiftsansvarig är Ekonomikonsult AB.

Ansvarig för att uppgifter som inte längre är aktuella tas bort är Ekonomikonsult AB. Uppgifter äldre än tre år och som inte nyttjas längre ska tas bort. Ansvarig för registervård är Åke Larsson och Conny Lindström. Samtliga som jobbar på Ekonomikonsult AB får lägga in personuppgifter i registren. Personuppgifter finns i programmen Visma och Wolters Kluwers samt egna kundlistor.

Falköping 2020-03-27